Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4Slideshow Image 1

Polityka prywatności

Firma SIGMATIME zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta SIGMATIME obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

firma SIGMATIME nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/współpracowników.

W czasie korzystania z serwisu należącego do SIGMATIME możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię, nazwisko i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego kontaktu z klientem lub współpracownikiem. Zebrane dane są archiwizowane jedynie na użytek wewnętrzny firmy.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie wypełniać formularza kontaktowego, oraz nie wysyłać wiadomości tradycyjną drogą mailową.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Osoba, podająca swoje dane, ma prawo do ich wglądu, nanoszenia poprawek oraz żądania usunięcia ich z bazy danych.